Inschrijven

Inschrijven
U kunt uw kind rechtstreeks inschrijven bij kinderdagverblijf De Bloemenkinderen door middel van een ingevuld inschrijfformulier (per mail info@debloemenkinderen.nl of brievenbus Ernani 24, Eindhoven):

Vanwege een toenemende vraag aan opvang zien wij ons genoodzaakt te werken met een voorrangssysteem bij inschrijvingen. Wij geven voorrang aan:

 • Gezinnen uit de wijk Blixembosch-Oost
 • Gezinnen waarvan broer(s)/zus(sen) al opvang hebben bij De Bloemenkinderen
 • Kind(eren) van medewerkers van De Bloemenkinderen
 • Kind(eren) schoolgaand bij De Vuurvlinder (spil-partner)
De door een ouder aangevraagde opvangdagen zijn bepalend bij het aangaan van een contract. Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen streeft ernaar te voldoen aan de aangevraagde opvangdagen. De opvangdagen, zoals door ouder aangevraagd, die middels contract worden aangeboden zijn bindend. Dat betekent dat het afzien van een opvangdag/opvangdagen na het ontvangen van een contractuele toezegging niet meer mogeljik is. Opzegging geldt dan conform de opzeggingsvoorwaarden van 1 maand opzegtermijn waarbij opzegging geschiedt tegen de 1e of 15e van een maand.

 

Openingstijden
Dagopvang
0 - 4 jaar

Van maandag tot en met vrijdag

 • Hele dagopvang van 7.30 - 18.30 uur
 • Halve dagopvang
  • Vanwege een toenemende vraag aan opvang bieden wij enkel hele dagen opvang aan voor nieuwe contracten of contractwijzigingen.

BSO 4 - 12 jaar
Van maandag tot en met vrijdag

 • Maandag tot en met vrijdag voor Vuurvlinder kinderen van 14.15 - 18.30 uur
 • Tijdens schoolvakanties van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 - 18.30 uur
 • Tijdens een studie- of andere schoolvrije dag geopend van 7.30 - 18.30 uur

Brengtijden
De kinderen kunnen ’s ochtends van 7.30 tot 9.30 gebracht worden.
’s Middags kunnen ze van 12.30 tot 13.30 gebracht worden.

Haaltijden
De kinderen kunnen ’s ochtends tussen 12.30 en 13.30 of met een verlengde ochtend tot 14.30 uur opgehaald worden. 
’s Avonds kunnen ze tussen 16.30 en 18.30 opgehaald worden.

Om zoveel mogelijk de rust in de groep te bewaren willen wij u verzoeken rekening te houden met deze breng- en haaltijden.

 

Peuterwerk 2 jaar en 3 maanden - 4 jaar
Twee vaste ochtenden in de week (met een VVE indicatie vier ochtenden), geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.