BuitenSchoolse Opvang

Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen heeft 5 BSO groepen die verdeeld zijn in de leeftijd. Hierin worden kinderen opgevangen na schooltijd en in schoolvakanties. Extra incidentele opvang op andere schoolvrije dagen is mogelijk. Bijvoorbeeld bij studiedagen van het onderwijzend personeel.

Het ophalen van de kinderen van school
De kinderen van saltobasisschool de Vuurvlinder worden te voet opgehaald door de pedagogische medewerkers. Ze wachten de kinderen op een vaste plaats op.

Vrije tijd
De BSO van De Bloemenkinderen biedt de kinderen vrijheid, aandacht en structuur. Gedurende de buitenschoolse opvang mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Hierbij worden ze begeleid en gestimuleerd door pedagogische medewerkers.


Als de kinderen uit school komen krijgen ze iets te drinken en te eten en wordt er gezellig gekletst over de belevenissen van de dag. Daarna mogen de kinderen gaan spelen, huiswerk maken, knutselen, enzovoort. De pedagogische medewerkers bieden ook activiteiten aan waar de kinderen aan mee kunnen doen.

Voorschoolse opvang

Sinds 1 januari 2011 bieden wij ook Voorschoolse opvang aan. Dit wordt alleen aangeboden in combinatie met Naschoolse opvang. De dag van Voorschoolse opvang hoeft niet gelijk te zijn aan de Naschoolse opvang dag.

U kunt kiezen voor Voorschoolse opvang met of zonder een ontbijt voor uw kind(eren).
Momenteel kunnen we alleen de kinderen die naar de Vuurvlinder gaan Voorschoolse opvang bieden.