Kinderopvang 0-4 jaar

Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen doen dezelfde dingen die ze thuis ook doen: spelen, eten en slapen. Alleen doen ze dat hier samen met een groep andere kinderen onder begeleiding van meerdere pedagogische medewerkers.

De groepsruimtes zijn speciaal voor hen ingericht en de pedagogische medewerkers hebben alle aandacht voor de kinderen. De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een warme, veilige en stimulerende omgeving waarin ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

In alle groepen wordt met een dagindeling gewerkt als oriëntatie voor de pedagogische medewerkers en structuur voor de kinderen. Het gaat om een overzicht van wat er op een dag allemaal gebeurt. Met de (tijds)indeling gaan de pedagogische medewerkers flexibel om. Ze passen die aan, aan de leeftijdsopbouw binnen de groep en de actuele groepssamenstelling.

De dagindeling wordt bepaald door:

De maaltijden
Het verschonen
Het slapen
De afwisseling van actie, rust en stilte
Gericht spel en vrij spel
Thema’s
Binnen en buiten spelen


Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes van de kinderen. De dagindeling is als een soort ’houvast’ voor zowel de kinderen als de pedagogische medewerkers. De dagindeling biedt de kinderen structuur en zekerheid en maakt de dagen voor de kinderen herkenbaar.

De maaltijden
Eten is een belangrijk en gezellig onderdeel van de dag. De pedagogische medewerkers zorgen voor gezonde voeding voor de kinderen. Ze krijgen een broodmaaltijd met melk en gedurende de dag twee keer vers fruit en diverse malen te drinken.

Baby’ s krijgen uitsluitend de voeding die door de ouders wordt aangegeven en meegenomen. Als de baby’s groter worden maken de pedagogische medewerkers fruithapjes vers voor hen klaar en weer later krijgen ze brood. Als ouders willen dat het kind een groentehap krijgt gedurende zijn of haar verblijf op het kinderdagverblijf dienen ze dit zelf mee te brengen.

Het verschonen
De kinderen worden diverse malen verschoond. De luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt.

Het slapen
Elke groep beschikt over een of meerdere aangepaste slaapruimtes met ergonomische bedjes, waar kinderen kunnen rusten of slapen.

Afwisseling van actie, rust en stilte
Naast het spelen hebben de kinderen tussendoor ook behoefte aan rustige momenten. Als kinderen de hele dag samen met andere kinderen in een ruimte verblijven die alleen maar uitdaagt tot spel en activiteit, worden de kinderen doodmoe. Het creëren van rustige momenten is daarom belangrijk. Lekker een boekje (voor)lezen of verhaaltjes vertellen.

Gericht spel en vrij spel
De pedagogische medewerkers bieden verschillende activiteiten aan (gericht spel) waar de kinderen aan mee kunnen doen, zoals knutselen, muziek maken, voorlezen, poppenkast, enzovoort. De kinderen mógen hier aan mee doen, ze móeten dit niet.
Bij vrij spel bepalen de kinderen helemaal zelf wat ze gaan doen. Om ze daar zo zelfstandig mogelijk mee om te laten gaan is er voor gezorgd dat de kinderen het speelgoed zo veel mogelijk zelfstandig kunnen pakken en weer op kunnen ruimen.

Thema’s
De groepen werken met thema’s. Elke maand wordt er een ander thema gekozen. Er wordt een doe-week gepland waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd zoals; knutselactiviteiten, verkleden, doe-activiteiten, muzikale activiteiten, etc.
Ook werken we veel met bewegingsmaterialen en daar worden verschillende activiteiten mee gedaan, zowel in de groep als in de speelhal.

Binnen en buiten spelen
Naast de groepsruimtes is er een gemeenschappelijke speelhal waar de kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten. In deze speelhal bieden de pedagogische medewerkers verschillende activiteiten aan zoals; peutergym en dansen, maar ook rustige activiteiten zoals poppenkast en voorlezen. Buiten is er ook een ruime en veilige speelplaats waar kinderen zich kunnen uitleven in de buitenlucht.

omhoog