Peuterwerk

Op 14 maart 2011 zijn wij gestart met een Peuterwerk groep. Dit is een groep waar kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden voorbereid worden op het basisonderwijs. Dit doen wij door middel van een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) programma. Wij hebben gekozen voor de methode Peuterplein. De rode draad in deze methode is Raai de Kraai. Op de groep is Raai in de vorm van een handpop aanwezig en beleeft de aangeboden activiteiten samen met de kinderen. Naast de handpop zie je Raai ook terugkomen in de dagritme kaarten.

Activiteiten
Door middel van observatieformulieren wordt de ontwikkeling van het kind door de pedagogiche medewerkers in kaart gebracht. De pedagogische medewerkers bieden gerichte activiteiten aan die gekoppeld zijn aan een thema. Deze activiteiten stimuleren de kinderen optimaal in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, muziek en wereldoriëntatie. Maar ze werken ook aan vier sociaal - emotionele gebieden: zelfkennis, zelfvertrouwen, rekening houden met anderen en samen spelen en werken.

De pedagogische medewerkers noteren welk soort activiteit een kind doet op een dag. Hierdoor zien de pedagogische medewerkers dat een kind eventueel meer oefening nodig heeft op een bepaald gebied.

Ritme
Elke ochtend is er een vast ritme. De kinderen zien dit terug in de dagritme kaarten die op de groep hangen. Dit bereid het kind goed voor op het ritme op basisscholen.

Thema’s
Peuterplein werkt met thema’s. Vooraf aan een nieuw thema ontvangen de ouders van de Peuterwerk groep een themabrief. In de themabrief wordt het nieuwe thema verteld en wordt een kleine impressie gegeven van activiteiten die de kinderen gaan doen. Ook staan er ideeën in die de ouders thuis met het kind kunnen doen om aan te sluiten bij Peuterwerk.


Dagen
Peuterwerk is twee vaste ochtenden in de week van 8:30 - 12:30 uur. De groep is geopend van maandag tot en met vrijdag. Kinderen met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau komen 4 vaste ochtenden per week.
De peuterwerk groep is gesloten tijdens schoolvakanties. 

Subsidie
Vanaf 1 januari 2015 zijn wij een officiele VVE-locatie waardoor we ook gezinnen een Peuterwerk plek kunnen bieden met subsidie vanuit de gemeente, indien ouders geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. We hebben een tweede Peuterwerk groep geopend in september 2016.